You are currently viewing Rzetelność procesu cywilnego w szachu technologii i pozornego postępu – część 1.

Rzetelność procesu cywilnego w szachu technologii i pozornego postępu – część 1.

Szanowna Czytelniczko, Szanowny Czytelniku,
 
zachęcam Cię do zapoznania się z moim artykułem, który został opublikowany w gazecie „Rzeczpospolita” w dodatku „Sądy i Prokuratura” w dniu 9 listopada 2022 r. Artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej pod niniejszym linkiem.
 
W artykule omówiłem problematykę rozpraw zdalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zdalnego przesłuchania świadków – co jest formułą bardzo wygodną, ale niewłaściwą w wielu sprawach cywilnych. Praktyka ta zagraża bowiem pełnej i swobodnej realizacji uprawnień procesowych obu stron procesu cywilnego. Jednocześnie problem ten jest ogromny, gdyż dotyka zeznań każdego świadka przesłuchiwanego w trybie zdalnym. To z kolei oznacza, że tryb zdalny uderza także w dobro wymiaru sprawiedliwości, które jest rozumiane jako dobro wszystkich podmiotów uczestniczących w danym procesie, a które najczęściej nie jest tożsame z szybkim i powierzchownym rozpatrzeniem sprawy sądowej – a zdalne rozprawy sądowe przede wszystkim temu służą.
 
Pragnę jednocześnie wskazać, że cieszę się, że artykuł został opublikowany w dodatku „Sądy i Prokuratura”, który jest skierowany do zawodowych prawników, gdyż trafi on także do sędziów, którzy odpowiadają za wymierzanie sprawiedliwości. W kontekście powyższego chciałbym podkreślić, że w interesie nas wszystkich jest bowiem zwracanie publicznej uwagi na zagrożenia, które niesie „nowa i zdalna normalność” w sądach. Adwokaci są przy tym szczególnie odpowiedzialni za zwracanie uwagi na problemy, które występują w sądach, gdyż odpowiadamy za naszych Klientów, którzy są albo mogą być w przyszłości uczestnikami procesu sądowego. Zadaniem adwokata, zadaniem moim jest, żeby dbać o wszystkie interesy moich Klientów. Z tego też względu zdecydowałem się omówić niektóre problemy, choć są one z pewnością niewygodne dla dużej części przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Ufam jednak, że konstruktywna krytyka będzie stanowić przyczynek do pozytywnej zmiany.
 
Wyrażam równocześnie nadzieję, że zainteresuje Państwa mój artykuł, który stanowi jednocześnie pierwszą część szerszego zagadnienia, które omawiam na łamach ogólnopolskiej prasy.
 
Niezmiennie zachęcam także do skorzystania z konsultacji prawnej online, także w sytuacji, jeśli doświadczyłaś/doświadczyłeś problemów procesowych, które mogły wynikać z rozprawy prowadzonej w trybie zdalnym.
 
Pozdrawiam
adw. Sebastian Chorąży