Prawo pracy

Prawo pracy – jest to gałąź prawa regulująca w szczególności relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, które występują w związku ze stosunkiem pracy.