Pozostałe formy i możliwości udzielenia konsultacji prawnej

Konsultacja prawna może odbyć się w innych formach (przy użyciu innych aplikacji niż ZOOM czy SIGNAL) i w innych miejscach, niż siedziba lub filia kancelarii czy siedziba Klientki/Klienta. Tego typu konsultacja prawna wymaga uprzedniego ustalenia co do sposobu i terminu jej przeprowadzenia. 

Często zadawane pytania:

Tak. Konsultacja może odbyć się w miejscu publicznym zaproponowanym przez Klientkę/Klienta, które zostanie zaakceptowane przez adwokata. 

Tak. Konsultacja prawna może odbyć się przy użyciu innych, zaproponowanych przez Klientkę/Klienta komunikatorów (np. WhatsApp, Messenger, Skype, Microsoft Teams itp.).