Konsultacja prawna w siedzibie Klientki/Klienta

Konsultacja prawna może odbyć się w siedzibie Klientki/Klienta. Konsultacja prawna poza siedzibą kancelarii odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji, miejsca siedziby Klientki/Klienta oraz kwoty konsultacji, która może uwzględniać czas poświęcony na dojazd do Klientki/Klienta. Konsultacja prawna poza siedzibą kancelarii jest opłacana z góry. 

Często zadawane pytania:

Termin rezerwacji dokonany w Serwisie jest sugerowanym terminem przeprowadzenia konsultacji prawnej w siedzibie Klientki/Klienta. Rzeczywisty termin konsultacji i jej koszt będzie niezwłoczne ustalony przez adwokata z Klientką/Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie – po ustaleniu szczegółów wizyty adwokata w siedzibie Klientki/Klienta. 

Tak. Z uwagi jednak na czas poświęcony przez adwokata na dojazd – koszt tej usługi jest wyższy dla Klientki/Klienta, aniżeli koszt konsultacji prawnej w siedzibie kancelarii. 

Nie. Konsultacja prawna w siedzibie Klientki/Klienta ma charakter porady prawnej. Reprezentowanie Klientki/Klienta na spotkaniu z kontrahentem wymaga indywidualnych uzgodnień z adwokatem co do zakresu tak świadczonej pomocy prawnej. W tym celu Klientka/Klient proszeni są o kontakt z kancelarią celem ustalenia szczegółów.