Konsultacje prawne

Konsultacje prawne online/zdalne

Szybka i prosta forma uzyskania porady prawnej. 

Szybka, prosta oraz szyfrowana forma uzyskania porady prawnej. 

Szybka, prosta oraz szyfrowana forma uzyskania porady prawnej. 

Prosta forma uzyskania porady prawnej z analizą dokumentów. 

Tradycyjne konsultacje prawne

Konsultacja prawna może odbyć się w lokalu kancelarii. Konsultacja prawna w siedzibie lub filii kancelarii odbywa się po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Warszawy, zaś filia kancelarii znajduje się w centrum Dębicy. 

Konsultacja prawna może odbyć się w siedzibie Klientki/Klienta. Konsultacja prawna poza kancelarią odbywa się po uprzednim ustaleniu miejsca siedziby Klientki/Klienta, które wpływa na ostateczną wysokość wynagrodzenia. 

Konsultacja prawna może odbyć się przy użyciu innych aplikacji, a także w innych miejscach niż siedziba lub filia kancelarii albo siedziba Klientki/Klienta. Taka konsultacja wymaga uprzedniego ustalenia szczegółów z kancelarią.