Prawo cywilne

Prawo cywilne – jest to szeroka gałąź prawa, która ma największe znaczenie w codziennym życiu, gdyż dotyka niemal każdego aspektu naszego życia. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, w tym reguluje prawa majątkowe oraz niemajątkowe.