Bieżąca obsługa prawna

Instytucji kultury

Swoje usługi kieruję do instytucji kultury, które są szczególnymi instytucjami publicznymi – bardzo ważnymi dla społeczeństwa. Pomagam instytucjom w prowadzeniu działalności zgodnie z prawem. Wspieram dyrektorów w bieżącej działalności instytucji kultury. Pomagam również organizatorom instytucji kultury w procesie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

Osób prywatnych

Prawo dotyka wszystkich – w każdej płaszczyźnie życia. Prawo reguluje życie osobiste, rodzinne, zawodowe. Pomagam osobom fizycznym odnaleźć się w przepisach oraz w dochodzeniu swoich uprawnień, jak i w ich ochronie. Pomagam każdemu bez względu na indywidualne cechy, poglądy czy sytuację, w której dana osoba się znalazła. Nie oceniam i nie dyskryminuję.

Przedsiębiorców

Pomagam osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą odnaleźć się w gąszczu przepisów. Wspieram każdy biznes – zarówno freelancerów, którzy nie mają stałej siedziby firmy – bo firma to Oni – jak i przedsiębiorców, którzy czują, że biuro oraz pracownicy to wizytówka Ich firmy. Zapewniam elastyczność przy świadczeniu usług.

Spółek

Prawo szczególnie dotyka profesjonalistów, wielkie przedsiębiorstwa – w każdej płaszczyźnie prowadzonego biznesu. Pomagam spółkom w odnalezieniu się w gąszczu przepisów, w tym w dostosowywaniu działalności przedsiębiorstwa do nowych przepisów, do nowych obowiązków. Oferuję także wsparcie prawne działu prawnego spółki. Jako przedsiębiorca rozumiem, jak ważna jest elastyczność w biznesie – dlatego zapewniam podejście biznesowe przy świadczeniu pomocy prawnej. Oferowane wsparcie prawne może być wykonywane w siedzibie spółki.

Podmiotów publicznych

Oferuję wsparcie prawne dla instytucji publicznych: państwowych jednostek budżetowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Oferuję także wsparcie dla państwowych osób prawnych. Pomagam instytucjom oraz podmiotom publicznym w ich bieżącej obsłudze prawnej (w stosunkach wewnątrz urzędu/wewnątrz korporacji), jak i na zewnątrz (np. w funkcjonowaniu jednostki jako podmiotu obsługującego organ administracji publicznej). Wsparcie prawne może być wykonywane zdalnie, jak i w siedzibie podmiotu. 

Organizacji pozarządowych

Pomagam organizacjom pozarządowym: fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom, których działanie nie jest nastawione w celu osiągnięcia zysku. Pomagam organizacjom pozarządowym w bieżącym funkcjonowaniu, jak i przy realizacji projektów, które są związane ze stosowaniem prawa. W niektórych przypadkach udzielam nieodpłatnego wsparcia prawnego dla organu statutowego organizacji pozarządowej lub dla beneficjentów działalności danej organizacji pozarządowej. Nieodpłatne wsparcie prawne ma charakter uznaniowy.