gold 4

O mnie

Sebastian Chorąży

ADWOKAT

Doradzam zarówno podmiotom indywidualnym, gospodarczym, jak i publicznym, a także organizacjom non-profit. Klientki i Klientów reprezentuję na każdym etapie postępowania – przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, sądami polubownymi, organami administracji publicznej, jak i organami samorządu zawodowego. Uczestniczę także w negocjacjach oraz mediacjach. 

W czym mogę pomóc?

Jak mogę pomóc?

Osób prywatnych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, w tym instytucji kultury.

Konsultacje udzielane są zdalnie albo w siedzibie kancelarii/Klientki/Klienta albo w innym miejscu. Zdalne konsultacje świadczone są przez telefon, aplikację ZOOM/SIGNAL i e-mail.

Usługa szczególna, kierowana do osób, które dostrzegają potrzebę swobodnego dostępu do prawnika, oczekując doradztwa prawnego mającego wpływ na wszystkie sfery życia.

Porozmawiajmy