Telefoniczna konsultacja prawna

Szybka i prosta forma uzyskania porady prawnej od adwokata.

Często zadawane pytania:

W ramach wynagrodzenia za telefoniczną konsultację prawną adwokat ponosi zwykły koszt rozmowy telefonicznej. Należy pamiętać, że nawiązanie połączenia z Klientką/Klientem nie może powodować podwyższonych kosztów po stronie adwokata, na przykład:

  • numer Klientki/Klienta nie może należeć do tzw. „usług premium” (o podwyższonej odpłatności),
  • Klientka/Klient powinien znajdować się w miejscu, w którym nie naraża adwokata na opłaty roamingowe (połączenie telefoniczne nawiązywane przez adwokata będzie wywoływane z terytorium Polski).  

Adwokat zadzwoni do Klientki/Klienta na numer telefonu podany przy rezerwacji.

Klientka/Klient dysponuje czasem do 30 minut na telefoniczną konsultację prawną, która rozpocznie się w chwili wskazanej w rezerwacji. W przypadku przerwania połączenia – adwokat ponowi połączenie. W przypadku przerwania połączenia przez Klientkę/Klienta wskutek zdarzeń losowych – konsultacja prawna, w miarę możliwości adwokata, będzie mogła zostać dokończona w późniejszej godzinie tego samego dnia.

Adwokat wywołuje połączenie ze służbowego numeru telefonu: +48 511-134-625, który nie należy do numerów zastrzeżonych. W wyjątkowych okolicznościach połączenie może być nawiązanie z telefonu zastrzeżonego. W przypadku nie obsługiwania lub nie wyrażenia zgody na nawiązanie połączenia z numeru zastrzeżonego – Klientka/Klient powinien poinformować o tym fakcie adwokata.