Private lawyer

Usługa szczególna

Tę usługę kieruję do Klientki i Klienta, którzy dostrzegają potrzebę swobodnej dostępności do swojego prawnika, oczekując doradztwa prawnego we wszystkich sferach życia – prywatnego, rodzinnego oraz zawodowego. Usługę kieruję do wszystkich, którzy chcą świadomie podejmować decyzje, w szczególności uwzględniając złożoność współczesnego świata, dynamikę zmian społecznych oraz różnorodność relacji międzyludzkich i rodzinnych. Usługa będzie odpowiednia dla osób wykonujących wolny zawód, prowadzących własną firmę, pracowników i urzędników średniego szczebla, właścicieli nieruchomości nabywanych w celach inwestycyjnych oraz dla lokaty kapitału. Usługa jest oparta na założeniu budowania długoterminowej relacji między prawnikiem a Klientką albo Klientem oraz na budowaniu wzajemnego zaufania.  

Udzielam wsparcia prawnego między innymi w zakresie:

  • podejmowania istotnych życiowych decyzji, 
  • wprowadzenia w życie podjętych planów oraz przedsięwzięć. 

Udzielam wsparcia prawnego między innymi w zakresie:

  • przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie rodzinnej,
  • podejmowania decyzji związanych z dokonywaniem darowizn.

Udzielam wsparcia prawnego między innymi w zakresie:

  • podejmowania nowej pracy, obarczonej dużym ryzykiem zawodowym, 
  • szacowania ryzyka prawnego w podjęciu określonej pracy albo czynności.