Prawo administracyjne

Prawo administracyjne – jest to bardzo szeroka dziedzina prawa, która reguluje działalność administracji publicznej, w szczególności określa podstawy, granice i sposób jej działania, a także reguluje uprawnienia stron w ramach obowiązującego porządku prawnego.