Konsultacja prawna przez ZOOM

Szybka, prosta i szyfrowana forma uzyskania porady prawnej od adwokata.

Często zadawane pytania:

Link do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Klientkę/Klienta przy rezerwacji. Wywołanie spotkania przez Klientkę/Klienta będzie możliwe na 15 minut przed umówionym terminem konsultacji prawnej. Adwokat przystąpi do spotkania w umówionej w rezerwacji godzinie. 

Klientka/Klient dysponuje czasem do 30 minut na konsultację prawną przez aplikację ZOOM, która rozpocznie się w chwili wskazanej w rezerwacji. W przypadku przerwania połączenia – adwokat ponowi połączenie. W przypadku przerwania połączenia przez Klientkę/Klienta wskutek zdarzeń losowych – konsultacja prawna, w miarę możliwości adwokata, będzie mogła zostać dokończona w późniejszej godzinie tego samego dnia.

Spotkanie nie będzie nagrywane przez adwokata. W przypadku chęci nagrywania spotkania przez Klientkę/Klienta – konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody od adwokata na nagranie, w którym określi jego warunki. W przypadku wyrażenia przez adwokata zgody na nagrywanie konsultacji – Klientka/Klient nie będzie rozpowszechniać nagrania i zachowa go wyłącznie do użytku osobistego. Klientka/Klient odpowiada w tym zakresie na zasadach ogólnych prawa. 

Nie ma potrzeby instalacji programu ZOOM na komputerze/telefonie celem przeprowadzenia konsultacji prawnej. Przeprowadzenie konsultacji przez aplikację ZOOM jest możliwe z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagania techniczne korzystania z aplikacji ZOOM zostały opisane na stronie producenta oprogramowania (dostępne po kliknięciu).