Prawo kultury

Prawo kultury – jest to dziedzina prawa, w której się specjalizuję. Reguluje ona organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej – w szczególności w formie teatru, opery, operetki, filharmonii, orkiestry, instytucji filmowej, kina, muzeum, biblioteki, domu kultury, ogniska artystycznego, galerii sztuki czy ośrodka badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Regulowana prawnie działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnieniu i ochronie kultury.